Typkund Priser 2018

Energimarknadsinspektionens typkunder fjärrvärme
Priser 2018-01-01 tills vidare för fjärrvärmeleveranser i Vårgårda

I enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2009:2 4§ samt Fjärrvärmelagen (2008:263) 5§ redovisar Vårgårda Ångfabrik härmed sin prisinformation till kunder och allmänhet.

I samtliga angivna priser i tabellerna ingår lagstadgad mervärdesskatt med 25 %.

Tabell 1 Kundkategori 1, småhus
Fastigheter med årsförbrukning 1-50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 16 425 2 700 13 725
20 000 21 000 2 700 18 300
30 000 30 150 2 700 27 450
Tabell 2 Kundkategori 2, flerbostadshus
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
40 000 36 600 0 36 600
80 000 73 200 0 73 200
193 000 176 595 0 176 595
500 000 457 500 0 457 500
1 000 000 915 000 0 915 000
Tabell 3 Kundkategori 2, lokaler
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 73 200 0 73 200
193 000 176 595 0 176 595
500 000 457 500 0 457 500
1 000 000 915 000 0 915 000
Tabell 4 Kundkategori 2, samfälligheter
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 73 200 0 73 200
193 000 176 595 0 176 595
500 000 457 500 0 457 500
1 000 000 915 000 0 915 000