Typkund Priser 2017

Energimarknadsinspektionens typkunder fjärrvärme
Priser 2017-01-01 tills vidare för fjärrvärmeleveranser i Vårgårda

I enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2009:2 4§ samt Fjärrvärmelagen (2008:263) 5§ redovisar Vårgårda Ångfabrik dec 26, 2014 härmed sin prisinformation till kunder och allmänhet.

I samtliga angivna priser i tabellerna ingår lagstadgad mervärdesskatt med 25 %.

Tabell 1 Kundkategori 1, småhus
Fastigheter med årsförbrukning 1-50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 16 155 2 700 13 455
20 000 20 640 2 700 17 940
30 000 29 610 2 700 26 910
Tabell 2 Kundkategori 2, flerbostadshus
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
40 000 35 880 0 35 880
80 000 71 760 0 71 760
193 000 173 121 0 173 121
500 000 448 500 0 448 500
1 000 000 897 000 0 887 000
Tabell 3 Kundkategori 2, lokaler
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 71 760 0 71 760
193 000 173 121 0 173 121
500 000 448 500 0 448 500
1 000 000 897 000 0 897 000
Tabell 4 Kundkategori 2, samfälligheter
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 71 760 0 71 760
193 000 173 121 0 173 121
500 000 448 500 0 448 500
1 000 000 897 000 0 897 000