Typkund Priser 2016

Energimarknadsinspektionens typkunder fjärrvärme
Priser 2016-01-01 tills vidare för fjärrvärmeleveranser i Vårgårda

I enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2009:2 4§ samt Fjärrvärmelagen (2008:263) 5§ redovisar Vårgårda Ångfabrik dec 26, 2014 härmed sin prisinformation till kunder och allmänhet.

I samtliga angivna priser i tabellerna ingår lagstadgad mervärdesskatt med 25 %.

Tabell 1 Kundkategori 1, småhus
Fastigheter med årsförbrukning 1-50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 16 021 2 700 13 321
20 000 20 462 2 700 17 762
30 000 29 343 2 700 26 643
Tabell 2 Kundkategori 2, flerbostadshus
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
40 000 35 524 0 35 524
80 000 71 048 0 71 048
193 000 171 403 0 171 403
500 000 444 050 0 444 050
1 000 000 888 100 0 888 100
Tabell 3 Kundkategori 2, lokaler
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 71 048 0 71 048
193 000 171 403 0 171 403
500 000 444 050 0 444 050
1 000 000 888 100 0 888 100
Tabell 4 Kundkategori 2, samfälligheter
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 71 048 0 71 048
193 000 171 403 0 171 403
500 000 444 050 0 444 050
1 000 000 888 100 0 888 100