Typkund priser 2015

Energimarknadsinspektionens typkunder fjärrvärme
Priser 2015-01-01 tills vidare för fjärrvärmeleveranser i Vårgårda

I enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2009:2 4§ samt Fjärrvärmelagen (2008:263) 5§ redovisar Vårgårda Ångfabrik härmed sin prisinformation till kunder och allmänhet.

I samtliga angivna priser i tabellerna ingår lagstadgad mervärdesskatt med 25 %.

Tabell 1 Kundkategori 1, småhus
Fastigheter med årsförbrukning 1-50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 15 760 2 700 13 060
20 000 20 114 2 700 17 414
30 000 28 821 2 700 26 121
Tabell 2 Kundkategori 2, flerbostadshus
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
40 000 34 828 0 34 828
80 000 69 656 0 69 656
193 000 168 045 0 168 045
500 000 435 350 0 435 350
1 000 000 870 700 0 870 700
Tabell 3 Kundkategori 2, lokaler
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 69 656 0 69 656
193 000 168 045 0 168 045
500 000 435 350 0 435 350
1 000 000 870 700 0 870 700
Tabell 4 Kundkategori 2, samfälligheter
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 69 656 0 69 656
193 000 168 045 0 168 045
500 000 435 350 0 435 350
1 000 000 870 700 0 870 700