Typkund priser 2014

Energimarknadsinspektionens typkunder fjärrvärme
Priser 2014-01-01 tills vidare för fjärrvärmeleveranser i Vårgårda

I enlighet med Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2009:2 dec 2, 2014 samt Fjärrvärmelagen (2008:263) 5§ redovisar Vårgårda Ångfabrik härmed sin prisinformation till kunder och allmänhet.

I samtliga angivna priser i tabellerna ingår lagstadgad mervärdesskatt med 25 %.

Tabell 1 Kundkategori 1, småhus
Fastigheter med årsförbrukning 1-50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
15 000 15 505 2 700 12 805
20 000 19 774 2 700 17 074
30 000 28 311 2 700 25 611
Tabell 2 Kundkategori 2, flerbostadshus
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
40 000 34 148 0 34 148
80 000 68 296 0 68 296
193 000 164 764 0 164 764
500 000 426 850 0 426 850
1 000 000 853 700 0 853 700
Tabell 3 Kundkategori 2, lokaler
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 68 296 0 68 296
193 000 164 764 0 164 764
500 000 426 850 0 426 850
1 000 000 853 700 0 853 700
Tabell 4 Kundkategori 2, samfälligheter
Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Varav under
året fast del
Varav under
året rörlig del
80 000 69 296 0 69 296
193 000 164 764 0 164 764
500 000 426 850 0 426 850
1 000 000 853 700 0 853 700