Priser 2018

Fastigheter med årsförbrukning 1-50 MWh

År 2017 År 2018
Fast pris 225 kronor/mån inkl. moms 225 kronor/mån inkl. moms
(180 kronor/mån exkl. moms.) (180 kronor/mån exkl. moms.)
Energipris: 89,70 öre/kWh inkl. moms 91,50 öre/kWh inkl. moms
(71,76 öre/kWh exkl. moms) (73,20 öre/kWh exkl. moms)

Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh

År 2018
Energipris: 91,50 öre/kWh inkl. moms
(73,20 öre/kWh exkl. moms)

Förklaring

1 MWh = 1 000 kWh

Denna normalprislista gäller endast fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela värmebehov. För fastigheter där uppvärmning kombineras med annat (sk. delleverans), t ex ved, pellets, värmepump m.m gäller särskilda prisvillkor, kontakta oss för offert.
Kunden äger dennes fjärrvärmecentral. Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse.
Tilläggstjänster som serviceavtal el. dyl. utgår enligt separat uppgörelse.

Fakturering
Sker månadsvis i efterskott. Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Övrigt
Vårgårda Ångfabrik AB följer allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet som framtagits av Svensk Fjärrvärme och värmemarknadskommittén, VMK, samt allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk utfärdade av Svensk Fjärrvärme och konsumentverket, enligt senaste utgåva BÖ 2017:01