Priser 2014

Priset för fjärrvärme bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och fjärrvärmenät, samt utvecklingen av bränslepriserna. Vilka bränslen vi använder och vad de kostar varierar över tiden och vi strävar hela tiden efter att använda den bästa kombinationen när vi väger samman effektivitet, kostnader och miljöhänsyn.

2014 års pris innebär en höjning av energipriset med 1,3 öre/kWh

Från 67,0 öre/ kWh till 68,3 öre/ kWh exkl moms. Den fasta avgiften är oförändrad. Fortsättningsvis presenterar vi prislistorna i kWh.

För att du som kund ska vara trygg i ditt köp av fjärrvärme finns en särskild fjärrvärmelag. Det innebär bland annat att ändringar i fjärrvärmepriset måste meddelas två månader i förväg och att du som kund har möjlighet till förhandling och medling när det gäller ändringar i villkoren. Som kund har du även rätt att säga upp ditt fjärrvärmeavtal.

Normalprislista år 2014 för fjärrvärmeleveranser i Vårgårda

Fastigheter med årsförbrukning 1-50 MWh

År 2014
Fast pris 225 kronor/mån inkl. moms
(180 kronor/mån exkl. moms.)
Energipris: 85,37 öre/kWh inkl. moms
(68,3 öre/kWh exkl. moms)

Fastigheter med årsförbrukning över 50 MWh

År 2014
Energipris: 85,37 öre/kWh inkl. moms
(68,3 öre/kWh exkl. moms)

Förklaring

1 MWh = 1000 kWh

Denna normalprislista gäller endast fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela värmebehov. För fastigheter där uppvärmning kombineras med annat (sk. delleverans), t ex ved, pellets, värmepump m.m gäller särskilda prisvillkor, kontakta oss för offert.
Kunden äger dennes fjärrvärmecentral. Anslutning till fjärrvärmenätet utgår enligt separat uppgörelse.
Tilläggstjänster som serviceavtal el. dyl. utgår enligt separat uppgörelse.

Fakturering
Sker månadsvis i efterskott. Faktura förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Övrigt
Vårgårda Ångfabrik AB följer allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet som framtagits av Svensk Fjärrvärme och värmemarknadskommittén, VWK, samt allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk utfärdade av Svensk Fjärrvärme och konsumentverket.