Vem köper värmen?

Idag värms mer än halva Sverige med fjärrvärme. Totalt beräknas att ungefär 3,5 miljoner svenskar på något sätt får sin värme från fjärrvärme, vare sig det är i hemmet, på jobbet eller i skolan. Det betyder att kunderna kan se mycket olika ut, alltifrån en familj i villa till ett stort sjukhus. Den finns på ungefär 570 orter i Sverige och de samlade leveranserna uppgår till cirka 50 TWh. Fjärrvärmen har fortfarande stor potential att växa vidare, till nytta för kunder, samhälle och miljö. Kunderna blir flera hela tiden även om trenden stiger sakta och en av anledningarna är att det tar tid att bygga ut fjärrvärmenäten.

Konkurrenter
Fjärrvärmen saknar inte konkurrens på värmemarknaden. I stort sett alla uppvärmningsformer kan sägas vara konkurrenter till fjärrvärme, och bland dessa är elvärmen och oljevärmen för närvarande de största. En stor konkurrensfördel för fjärrvärmen är dess enkelhet. Sedan du fått fjärrvärme installerad i ditt hus behöver du nästan inte bry dig om den alls. Du har värme och varmvatten, det är rent, snyggt och luktfritt och tillförlitligheten är så nära 100 procent man kan komma.

Det sker nu en utveckling av marknaden, där kunderna inte bara erbjuds energileveranser utan hela tjänsten ”värme” eller ”klimat”. innebär ett fullserviceåtagande av fjärrvärmeföretaget, där det till exempel också ingår att hålla kundens värmeanläggning i bästa skick.

Är jag fast?
Fjärrvärmeföretagen anklagas ibland för att ha en monopolsituation på sin marknad, men Svensk Fjärrvärme menar att detta är en missuppfattning. När en kund väljer värmeanläggning är konkurrensen helt fri och kunden kan välja mellan olika alternativ som till exempel värmepump, elvärme, pelletseldning och fjärrvärme. När det gäller konkurrens mellan värmeslagen kan det till och med vara en fördel att ha fjärrvärme. De flesta fjärrvärmekunder har nämligen möjlighet att säga upp leveranserna med tre månaders uppsägningstid, och kan därefter gå över till annan uppvärmningsform.

Ett av fjärrvärmens bästa konkurrensmedel är att den är resurssnål och miljövänlig. Inom branschen vill man nu skärpa det argumentet ytterligare, och man hoppas att inom överskådlig framtid kunna sälja ”grön fjärrvärme”, vilket innebär fjärrvärme som producerats enbart med förnybara energikällor. Men redan idag tar fjärrvärmen tillvara resurser som annars skulle gått förlorade.

Källa: Svensk Fjärrvärme, www.svenskfjarrvarme.se/