Fjärrvärme

Här kan du på ett enkelt sätt läsa jan 8, 2010 om hur fjärrvärme funkar, från själva produktionsprocessen till den färdiga produkten värme.

För att informationen ska bli så lättläst som möjligt har vi delat upp den i kapitel. Navigera dig mellan dessa kapitel här till höger.