Om oss

Den nuvarande anläggningen ligger på Hjultorpsgatan och togs i drift i Mars 2010. Tidigare har panncentralen legat på korsgatan och då bara producerat värme till fjärrvärmenätet i Vårgårda.

Dagens anläggning är byggd för att förse Doggy, BEWI och Nordic Snus med ånga till deras produktion samt värma fjärrvärmenätet i Vårgårda.

Om den effekt vi producerar per år skulle utvinnas genom oljeeldning skulle det gå åt ca. 5000m³ olja/år.