Vårgårda Ångfabrik

Vårgårda Ångfabrik förser i dagsläget ca. 120 abonnenter i Vårgårda med värme.

Temperaturen ut från panncentralen i nätet varierar mellan 85°C- 115°C beroende på ute temperatur. Returtemperaturen är ca. 45°C

Vi producerar ca 40 GWh ånga/år, 20 GWh som går till företagen som använder den i sin produktion och 20 GWh till fjärrvärmenätet .